22/02/2020 - 01/03/2020

@wbsc   #U18SoftballMWC  

Hosted by:   NZL

U-18 Men's Softball World Cup 2020 - Official Payoff

A組

球隊 2020 排名 2019 排名
ARG 2 2
CAN 4 4
AUS 5 5
CZE 7 7
RSA 10 10
SGP 17 17

B組

球隊 2020 排名 2019 排名
JPN 1 1
NZL 3 3
USA 6 6
MEX 8 8
DEN 11 11
GUA 21 21

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名